Súčasný repertoár zahŕňa 13 skladieb v trvaní cca 40 minút. Všetky skladby vrátane klasického repertoáru majú moderný rytmický podklad. Ich počet je len informatívny, repertoar sa totiž priebežne rozširuje.

Loading tracks...