Súčasný repertoár zahŕňa 17 skladieb v trvaní cca 60 minút. Všetky skladby vrátane klasického repertoáru majú moderný rytmický podklad. Ich počet je len informatívny, repertoár sa totiž priebežne rozširuje.

No tracks founds...