„Atraktívne huslistky s repertoárom od Vivaldiho po Europe.“